Kataloq Muzeylər Ev muzeyləri Niyazinin Ev Muzeyi
Niyazinin Ev Muzeyi

Azərbaycan   Mıısiqi    Mədəniyyəli    Dövlət Muzeyinin filiallarından ən böyük ekspozisiya sahəsinə və eksponatların sayına malik olan SSRİ xalq artisti, görkəmli dirijor və bəstəkar Niyazinin (20.08.1912 – 02.08.1984)   mənzil-muzeyidir.   Geniş   tamaşaçı   kiitləsi üçün muzey 1994-cü il sentyabrın 18-də qapılarını açmışdır. Maestro Niyazi bu mənzildə 1958 –ci ildən ömriinün sonunadək yaşayıb-yaratmışdır. Mənzil muzeyi 5 otaqdan ibarətdin bıınlardan 3-ii (yemək, yalaq və iş otağı) memorial otaqlardır. Digər 2 olaq - ckspozisiya və artistik qonaq olağı məqsədilə istifadə olumır. Ekspozisiya otağında Niyaziııin uşaqlığından başlayaraq həyatının son illərinədək həyat və yaradıcıhğını əks etdirən fotoşokillər, not əlyazmaları, afişalar, proqramlar və s. eksponatlar niimayiş etdirilir. Qonaq otağında Niyazinin ictimai fəaliyyətini əks etdirən fotoşokillər, mülxtəlif illərdə Maestroya bağışlanmış və muzey tərəfindən əldə olunmuş rəngkarlıq əsərləri nümayiş etdirilir.


Ünvan: Bül-bül prt.21,m. 24
Telefon: (994 12) 493-18-36
İş vaxtı: 10.00 - 18.00Macar caz ulduzu Aron Talasın Bakı çıxışı

Şərqi Avropanın ən yaxşı caz pianistlərindən biri Aron Talas, Aron Talas Triosunun tərkibində, 2019 Caz Festivalı səhnəsində çıxış etdi.

20 Oktyabrda məşhur Belçika caz qrupu Giuseppe Millaci & Vogue Trio Bakı Caz Festivalı çərçivəsində seminar və master-klass təqdim etdi

Tədbir Belçika musiqiçiləri ilə ünsiyyətdə fəal iştirak edən azərbaycanlı gənc musiqiçilər tərəfindən böyük maraq oyatdı.

Oktyabrın 14-də Landmarkda Bakı Caz Festivalının mətbuat konfransı keçirildi

Mətbuat konfransı, Qız Qalası yanında açıq konsert, festivalın başlanğıcı, beynəlxalq festival olan gənc ifaçıların "I’m Jazzman" müsabiqəsi, caz festivalı çərçivəsində bir film proqramı mövzularına toxundu

Yeni ulduzlar üçün jazz konkursu

İ am Jazzman adlı gənc ifaçiların beynəlxalq müsabiqəsinin məqsədi gənc jazz musiqiçilərin istedadlarını üzə çıxarılmasıdır.

BAKU JAZZ FESTIVAL

Kübar sənət biliciləri və zövqlü müsiqi həvəskarları müxtəlif jazz improvizasiyaları ilə zəngin Bakı payızını gözləməkdədilər